Home » Services » מענקי רשות החדשנות - Innovation Authority Grants

רשות החדשנות מסייעת במימון פרויקטי מחקר ופיתוח למגוון לקוחותיה: יזמים מתחילים, סטארטאפים צעירים, חברות צמיחה, חברות תעשייתיות ועוד – בכל תחומי החדשנות הטכנולוגית. הרשות מציעה מסלולי מימון ייעודיים ללקוחות השונים, המותאמים לצורכיהם, וכוללים לעיתים שירותים נוספים מעבר למימון המו"פ.

כך, לדוגמה, סטארטאפים צעירים מאוד יכולים להשתלב בחממות טכנולוגיות המספקות הן מימון למו"פ והן מסגרת תומכת ומקיפה

הרשות מציעה מגוון מסלולי מימון לשיתופי פעולה במחקר ופיתוח – עם חוקרים באקדמיה, עם שותפים גלובליים, עם אתרי הרצה לביצוע פיילוטים ועוד

רשות החדשנות מאפשרת קבלת מקורות המימון הטובים ביותר עבור הרעיונות החדשים, החידושים ופרויקטי המו"פ שלך

קבלת המענקים אינה כרוכה בדילול בעלי המניות בחברה

הגדלת האטרקטיביות בפני משקיעים פוטנציאליים

יצירת שיתופי פעולה עם חברות מובילות בעולם

הרשות מאפשרת לך לקבל תקציב שיכול להניע את המחקר מדעי, מסחור מוצרים, מחקר שוק ותוכניות יציאה לשוק, מקור מימון נגיש, מהיר יחסית

אנחנו נעזור לך למצוא את המסלול המתאים ביותר עבורך נעזור לך לתכנן את הפגישות עם הרשות ונעזור לך למלא את הטפסים כולל ליווי פיננסי, לצורך בקשת המענק מהרשות לתוכניות בתחומי מדעי החיים

נוכל לעזור לך למצוא שיתופי פעולה אסטרטגיים וקבלני משנה בתחומי מדעי החיים


מסלולי תמיכה של רשות החדשנות המתאימים לחברת סטארטאפ


1. תוכנית תנופה

המסלול מיועד ליזמים/ות בראשית דרכם המעוניינים לגבש ולקדם רעיון טכנולוגי חדשני באמצעות מענק לשלב המחקר והפיתוח הראשוני, לקראת שלב הוכחת היתכנות (POC) ו/או בניית אב טיפוס ראשוני. המגיש יכול להיות יזם ישראלי או חברה מתחילה

הרשומה בישראל העוסקים בכל ענפי התעשייה

A

מה מקבלים?

יינתן מענק מקסימלי בשיעור של עד 85% מהתקציב המאושר ועד לתקרת מענק של 100,000 ₪ ל-12 חודשים. (117,647 ₪ כולל מעמ).
מקבל האישור אשר סיים לבצע תכנית מאושרת, ומימש לפחות % 75 מהמענק, בהתאם להוראות מסלול משנה זה ונהליו, רשאי להגיש בקשה לתכנית המשך,לתקופת ביצוע נוספת של עד 12 חודשים.
סכום המענק המצטבר לכל תוכנית לא יעלה על סך כולל של עד 200,000 ₪ + מע"מ

A
כספי המענק בכלל התחומים משמשים ל:

בניית אב טיפוס, הגנה על קניין רוחני ולפיתוח עסקי ראשוני לרבות - חומרים, רכיבים מתכלים, קבלני משנה, יועצים טכניים, יועצי שיווק, עורכי פטנטים והצגה בתערוכות (לא מיועד להוצאות שכר, ותקורות).

A

מקבל ההטבה אם הוא חברה קטנה ומייצר בישראל, ישלם לאוצר המדינה תמלוגים למן תחילת מכירת המוצר הראשון שייוצר לפי התוכנית ויחזיר את הסכום שקיבל+3% בתשלומים לפי הסכם עם הרשות. (כנ"ל גם לגבי מענק מקרן המו"פ)
מתי מגישים? ההגשה הקרובה בין התאריכים 10.10-3.11 עד השעה 12:00 בצהריים התשובה צפוייה להתקבל עד סוף 12/2021

A

https://innovationisrael.org.il/tnufa2.מסלול קרן המו"פ

A
המסלול תומך בחברות בתהליכי פיתוח של מוצרים חדשים או בשדרוג טכנולוגיה קיימת לצרכים מסחריים. המסלול מעניק את התמריץ הכספי הגדול ביותר מטעם ממשלת ישראל לפעילויות מחקר ופיתוח של תאגידים ישראליים ופונה לכלל התחומים, במטרה לחזק ולקדם את המשק הישראלי.

A

המסלול מיועד לתאגידים ישראליים בשלבים שונים - החל מתאגידי הזנק (סטרטאפים) ועד תאגידים בוגרים, בכל ענפי התעשייה, המעוניינים לפתח או לשדרג מוצרים וטכנולוגיות.
גיל תאגיד: עד 5 שנים נכון למועד הגשת הבקשה
תקציב מבוקש: עד 5 מיליון ₪ לסך הבקשות של התאגיד באותה שנה קלנדרית, תקציב מבוקש: עד 2.5 מיליון ₪ לבקשה עבור שנה ראשונה, עד 5 מיליון ₪ לבקשה עבור שנה שניה
תאגיד הזנק אשר לפחות 33% מהון מניותיו (על בסיס דילול מלא) מוחזק על ידי יזם מקבוצה עם תנאי מימון מועדפים, במישרין או בעקיפין.
אם מדובר ביזם/ת יחיד/ה – הוא/היא מועסק/ת במשרה מלאה במבקש.
אם מדובר ביזמת יחידה מקבוצה עם תנאי מימון מועדפים נשים – עליה להיות מועסקת במשרה מלאה במבקש בתפקיד מנכ"לית ו/או סמנכ"לית הטכנולוגיות.
אם מדובר על מספר יזמים/יזמיות – לפחות אחד/ת מהם מועסק/ת בתפקיד מנכ"ל/ית ו/או סמנכ"ל/ית הטכנולוגיות במבקש וכל אחד מהם מועסק/ת במשרה מלאה במבקש או, בכפוף לאישור הוועדה, בהיקף נמוך יותר

A
מה מקבלים?

סוג החברה

מסגרת הפנייה לציבור

תקרת תקציב מצרפי לכלל הבקשות בשנה קלנדרית

שיעור מענק

תוספת מענק לפריפריה

הכרה בהוצאות התאמה ותיקוף מוצר לשוק

משך תקופת הביצוע המבוקשת

תאגיד הזנק - רגיל

הגשה שנתית-שוטפת

עד 5 מיליון ₪

50%-20%

10% אזור פיתוח א'

25% לאזור עוטף עזה

עד 15% מהתקציב המאושר

עד 12 חודשים

תאגיד הזנק - תנאים מועדפים ליזמות מיעוטים ו/או יזמות חרדים ו/או יזמות נשים

הגשה שנתית-שוטפת

עד 2.5 מיליון ₪ לשנה ראשונה

עד 5 מיליון ₪ לשנה שניה

75% שנה ראשונה

70% שנה שניה

אין

עד 15% מהתקציב המאושר

עד 12 חודשים

תאגיד שאינו הזנק – תקציב מצרפי מבוקש עד 15 מיליון ₪

הגשה שנתית-שוטפת

עד 15 מיליון ₪

50%-20%

10% אזור פיתוח א'

25% לאזור עוטף עזה

עד 15% מהתקציב המאושר

עד 12 חודשים

תאגיד שאינו הזנק – תקציב מצרפי מבוקש מעל 15 מיליון ₪

קול קורא

אין מגבלה

50%-20%

10% אזור פיתוח א'

25% לאזור עוטף עזה

עד 15% מהתקציב המאושר

עד 12 חודשים

A

https://innovationisrael.org.il/rndfund3. זירת ייצור מתקדם

A

– כאשר המגישה היא חברת תעשיית ייצור בישראל העונה על אחד התנאים הבאים:
במקרה של שיתוף בידע בין שתי חברות ייצור או חברת יצור ויזמות/ים, יש לצרף לבקשה מסמך עקרונות המעיד על הכוונה לביצוע התקשרות בין הצדדים וכן הסכם שיתוף בידע בין הצדדים.
חברה תעשייתית אשר התאגדה במדינת ישראל ומרבית הכנסתה נבעה מייצור תעשייתי של מוצרים בענפי הטכנולוגיה המסורתית או בענפי הטכנולוגיה המעורבת-עילית -תוסף מזון יכול להיות משוייך לכאן.

A
מה מקבלים?
תמיכה בשיעור של 30% - 50% מהוצאות המו"פ של תכניות שאושרו.
תוספת של 10% לתיקי מו"פ המבוצעים באזור פיתוח א'.
תוספת של 10% אם לפחות 20% מתקציבו המאושר של התיק יבוצע במוסד מוכר להשכלה גבוהה או במוסד מחקר ישראלי.
סך תקציב התמיכה לכלל בקשות המענק המוגשות בתת מסלול מו"פ דואלי בתעשיית יצור יהיה עד 5 מיליון ₪ לשנה קלנדרית לכלל השותפים. במקרה של שתוף פעולה בין חברת ייצור ויזמות/ים, תקרת התקציב ליזמות/ים תהיה עד 500 אלף ₪
הכרה בהוצאות מו"פ ייחודיות לכלל החברות העונות לתנאי "חברת ייצור" (בנוסף לאותן סוגי ההוצאות המוכרות בדרך כלל לתכניות המו"פ הנתמכות ע"י רשות החדשנות במסלולים אחרים) כדוגמת:
הוצאה לקבלני משנה עבור פיתוח תבניות שישולבו בהמשך בקו הייצור של החברה, בהיקף תקציבי שאינו עולה על 500,000 ₪.
הוצאות ישירות לפיתוח מכונות ייצור ייחודיות בהיקף תקציבי שאינו עולה על 500,000 ₪.
הוצאות ישירות לפיתוח אבטיפוס או מתקני הרצה; והוצאות גימלון בהיקף תקציבי שאינו עולה על 1 מיליון ₪
הוצאה לרכישת ידע המהווה חלק אינטגראלי של תכנית המו"פ בהיקף תקציבי שאינו עולה על 250,000 ₪.
הוצאות עבור פעילויות לתיקוף שוק תוצרי התכנית לארץ ולחו"ל, בהיקף של עד 15% מתקציבה המאושר של התכנית.

A
* תנאי פטור מתמלוגים לחברות העונות לתנאים המופיעים בנספח הוראות לעניין שיעור התמלוגים וכללים לתשלומם למסלול מופ"ת.
*חברות ייצור, שזו הגשתן הראשונה, זכאיות לקבל הדרכה על ידי רו"ח אודות ההתנהלות החשבונאית הנדרשת מהם במהלך פרויקט המו"פ. ניתן לפנות לאנשי הקשר הרשומים מטה.

A

מדוע כדאי?
המסלול מאפשר לכלל חברות תעשיית הייצור להשתלב במגמות מתקדמות בתחום עיסוקן, באמצעות פיתוחים טכנולוגים המקנים לחברות יתרון תחרותי ומאפשרים לה לחדור לשווקים חדשים.
מודל מימון אטרקטיבי – תמיכה כספית של עד 70%, ללא החזר תמלוגים (לחברות העומדות בתנאים)

A

https://innovationisrael.org.il/kol-kore/4828

A Netanel Neuman Website